Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser er beregnet for kontrakter inngått for levering  av målbestilte produkter til forbruker, ref. Forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002. Selger er CONSOL AS, organisasjonsnummer 983745741, heretter kalt Selskapet.

 

 • Tilbud og avtale
  Tilbudet er bindende i 2 måneder regnet fra tilbudets dato. Bindende avtale anses inngått ved underskrift av kontrakt.
 • Leveransens omfang
  Leveransens omfang er beskrevet på kontraktens førsteside. Alle avtaler om tilleggsytelser må være skrevet ned for å ha gyldighet.  Alt tilleggsarbeid som ikke er spesifisert vil bli fakturert.
 • Leveringstider og forsinkelser
  Det er normalt 2-8 ukers levering for våre produkter, om ikke annet er spesifisert i ordrebekreftelsen. I høysesong tas det forbehold om lengre leveringstid. Forsinket levering er ikke grunnlag for heving av kjøp eller prisreduksjon. Skyldes forsinket levering forhold hos kunden, vil selskapet fakturere i henhold til avtalen.
 • Installering av motorer, styringer og elektriske komponenter
  All elektrisk installasjon må utføres av autorisert installatør, og er således ikke ikke en del av denne kontrakten. Selskapet leverer produktet programmert og testet. Installasjons- og brukerveiledning må kunden selv videreformidle til sin installatør. Selskapet foretar ingen kabling, tilpassing av kabel eller gjennomboring til kabel, dersom det ikke er avtalt.Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i husets struktur.
 • Betalingsbetingelser
  Betaling kan skje via VIPPS eller bankoverføring. VIPPS: Consol AS #75626 merkes ordrenummer og navn i meldingsfeltet. Ved faktura til e-post eller faktura per post, tilkommer fakturatillegg på NOK 50,00 inkl. mva. Standard betalingsfrist ved faktura er 14 dager.Ved kjøp over NOK 15.000,00 inkl. mva. skal kunde innbetale 50% av kontraktsbeløpet ved aksept av tilbudet. En ordre regnes ikke som igangsatt før forskuddsinnbetalingen er registrert hos Selskapet.
 • Kredittsjekk
  Selskapet forbeholder seg retten til å gjennomføre kredittsjekk. Hvis det foreligger kredittanmerkninger, kan Selskapet velge å avlyse kontrakten, eller vurdere spesiell betalingsordning.
 • Avbestilling
  Dersom kunden ønsker å annullere gyldig kontrakt skal 25 % av kontraktsbeløpet pluss eventuelle material – og arbeidskostnader Selskapet har hatt betales (ref. Forbrukerkjøpsloven § 41).
 • Salgspant
  Selskapet har salgspant i de leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen, med eventuelle tillegg av renter og omkostninger etter Pantelovens § 3-14, og det samtykkes om at en representant fra Selskapet kan hente/demontere leveransen dersom skyldig beløp ikke er betalt 30 dager etter forfall.
 • Reklamasjon, garanti og riktig behandling
  Garanti og reklamasjonsrett for solskjermingsprodukter er 5 år. Slitasjedeler som f. eks snorer har dog en reklamasjonstid på 2 år.Garanti bortfaller ved feil eller uvettig bruk. Reklamasjon må meldes inn i rimelig tid etter at feilen er oppdaget.Merk:
  Markiseduker
  For markiseduker gjelder de behandlingsregler som er beskrevet på Norges Solskjermingsforbunds nettsider: www.solskjerming.no. Alle markiseduker vil ha en eller flere vertikale skjøter. Store screenduker vil også kunne ha skjøter. Disse vil alltid være horisontale. En ordre bestående av flere screenduker, vil kunne ha duker med og uten skjøter, avhengig av størrelse og design. Rundt alle skjøter vil det kunne forekomme «vabling» eller krøller. Dette er helt normalt og gir ikke grunnlag for reklamasjon.Automatikker
  Ved leveranse av automatstyringer (sol, vind etc.) påligger det kunde å videreformidle den installasjons- og brukerveiledning som følger produkter. De foreskrevne verdier for innstilling av sol og vindverdier må følges. Merk: Ved ekstreme kastevinder som overstiger innstilt vindverdi, er risikoen til stede for at automatikk ikke rekker å trekke inn/opp produktet før skade oppstår.
 • Ansvarsbegrensning (Force Majeure):
  Såfremt levering hindres grunnet Force Majeure, er selskapet ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering. Ref. Forbrukerkjøpslovens § 24. Selskapet erstatter da heller ikke følgeskader eller feil ved produktet.
 • Endring i valuta og offentlige avgifter
  Ved større valutaendringer (5% eller mer) eller endringer i offentlige avgifter, kan tilbudets priser justeres tilsvarende endring i valutakurs/offentlige avgifter uten varsel. Dette gjelder i tidsrommet fra tilbud til sluttleveranse.
 • Tvister
  Ved tvister vedtas Oslo Forliksråd som rett verneting.

Bestill GRATIS befaring i dag

Gjelder hele Østlandsområdet
Gratis befaring - Footer
cartcross