Forhindrer avlytting og tyveri av elektroniske data

Signals Defense® anti-avlyttingsfilmer innfrir alle krav med henhold til sikkerhet og skjerming av alle kommersielle bygninger.

Ytelsesspesifikasjoner:
USA sin regjering har lenge valgt Signal Defenses patenterte teknologi for å TEMPEST-beskytte sensitiv informasjon i sine bygg. Signals Defenses filmer gir høy radiofrekvens og infrarød demping, med høy synlig lysoverføring og lav refleksjonsevne, noe som resulterer i minimal estetisk påvirkning av kontormiljøet. Den spesielt konstruerte og patenterte teknologien mer enn oppfyller de strengeste krav fra de forskjellige amerikanske regjeringsorganisasjoners spesifikasjoner for optisk klar RF-, IR- og UV-dempende filmbelegg, og bidrar til et sikkert arbeidsmiljø. SD2500-filmen er i samsvar med USAs DoD-policy 3-7, Infrarød beskyttelse mot Radiofrekvens styrings-standarder for nøyaktig og sikker håndtering av steder med sensitiv og/eller svært konfidensiell informasjon.

Filmen har også i flere år vært benyttet i Norge, i bygg som krever høy sikkerhet og beskyttelse mot spionasje og avlytting. Signals Defense® er testet og godkjent i Norge av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

waves-in-and-out-scaled
Listening-Drone

Hvordan virker anti-avlyttingsfilm?

Signals Defense® bruker en sofistikert verdensomspennende patentert produksjonsprosess, som ved bruk av sjeldne jordartsmetaller, gir et høyt nivå av beskyttelse mot avlytting og spionasjetrusler.

Beskytt bygningen din med antiavlyttingsfilm som:

  • Avviser RF-/IR- /UV-signaler
  • Forhindrer avlytting og tyveri av elektroniske data
  • Stenger ute IR-lasermikrofoner og EMI- og RF-overføringer
  • Inkluderer overvåkning

Teknisk informasjon

  • SD2500/2510 Overflatemontert film

  • SD1000/1010 Overflatemontert film

  • DAS Shield™ Overflatemontert film