Mørketerapi i behandling av psykisk sykdom

Dette er et spennende prosjekt som Consol as har levert både film og gardiner til. Produktene vi har bidratt med har egenskaper som stenger ute de blå delene av fargespekteret i lys. Les mer på NRK!

MEDIKAMENTFRI BEHANDLING: Den internasjonale foreningen for bipolare lidelser, ISBD, vil anbefale lys- og mørketerapi som behandling av bipolar lidelse.
FOTO: ROGER MYREN / NRK

Fjerner blått lys